Privacybeleid

Naam: Alison de Visser, gevestigd aan VDVScooters, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de
persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze
privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen
over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via mail adres
verkoop@vdvscooters.nl.
Persoonsgegevens die VDVScooters verwerkt
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk
verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die VDVScooters
verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben
van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail adres
verkoop@vdvscooters.nl , dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel verwerkt VDVScooters persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product
of dienst hebt afgenomen.
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te
voeren die je hebt afgenomen.
• Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
• Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een
link in de mail.
• Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt
aangemeld.
• Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
• Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten
op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw
toestemming.
Geautomatiseerde besluitvorming
VDVScooters neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde
verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.
Hoe lang VDVScooters persoonsgegevens bewaart
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is.
De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens
hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om
gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen
met mail adres verkoop@vdvscooters.nl
Delen van persoonsgegevens door VDVScooters met derden
We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan
een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen
en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Leveranciers
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers, met wie
verwerkersovereenkomsten afgesloten worden / zijn: , van Erne Coaching &
Advies, Accountant, autobedrijf Sjeng Verstappen
Google Analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De
gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en
versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot
gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van
Google.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door VDVScooters en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een
computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te
sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail adres
verkoop@vdvscooters.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen
wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak
in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .
We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe VDVScooters persoonsgegevens beveiligt
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee
hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen
van misbruik, neem dan contact op via mail adres verkoop@vdvscooters.nl
…………………………..
We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens
te beveiligen:
• Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele
beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen
(TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het
hangslotje.
• Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt.
• Alle medewerkers van VDVScooters die toegang hebben tot
persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw
gegevens.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die VDVScooters gebruikt
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. We gebruiken 2 soorten cookies.
Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn
er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het
gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.
Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet
Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies
in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van
VDVScooters gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond
worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.
Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst
wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op
deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen
zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke
en opvallende manier gecommuniceerd worden. [Versie 1.1 – Januari 2021